O SPOLOČNOSTI

Zakladateľom spoločnosti je veterinárny lekár s dlhoročnou klinickou praxou a bohatými skúsenosťami v oblasti distribúcie a predaja medicínskej techniky.

Tieto skúsenosti a kontakty s mnohými veterinárnymi pracoviskami na Slovensku a v Čechách využíva KESTREL s.r.o. ako zdroj informácií o tom, aké prístrojové vybavenie je pre moderné veterinárne pracovisko – ambulanciu alebo kliniku – potrebné alebo vhodné, podľa zamerania pracoviska respektíve fundovanosti veterinárnych lekárov v danom prostredí.

Okrem distribúcie a predaja poskytujeme aj poradenstvo v oblasti zariadenia veterinárnych pracovísk, výberu vhodných prístrojov a zariadení, technických riešení stavieb, elektroinštalácií a sietí s ohľadom na bezpečnosť práce a technických požiadaviek pre pracoviská s medicínskou technikou.

Prístroje a zariadenia dodávame len od výrobcov, ktorí garantujú kvalitný záručný servis a plnú technickú podporu aj po uplynutí záručnej doby. Servis u väčšiny prístrojov zabezpečujeme prostredníctvom vlastných alebo zmluvných technikov. Pre ultrasonografické prístroje, endoskopické zariadenia, monitoring pacienta a RTG digitalizácie máme k dispozícii technikov odborne vyškolených jednotlivými výrobcami.

Naším cieľom je okrem dodávky kvalitných produktov aj kvalitná starostlivosť o klientov a komplexné riešenie ich požiadaviek.