Kontaktujte nás

Kestrel s.r.o.

Sásovská cesta 110
974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 (0)915 572 930 (MVDr. Ján Jagoš)
email: info@kestrel.sk
Vizitka v QR
IČO: 47462868
DIČ: 20223904993
IČ DPH: SK2023904993
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri:
Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel Sro, Vložka č.: 25343/S